Zůstáváme připraveni pro váš 3D tisk

Mimořádné situace přinášejí mimořádná opatření, na prvním místě zůstává zdraví. Chceme vás ubezpečit, že i přes nutnost omezení některých aktivit – například osobních setkání a prohlídek Aplikačních center 3D tisku – jsme i nadále připraveni podpořit vaše podnikání, mj. zajištěním hladkého chodu vaší aditivní výroby. Většina našich služeb je vám tak nadále dostupná, stejně tak dodávky nezbytného…

3D tisk jako služba pro vaše podnikání

Díky různým metodám 3D tisku a materiálům s různými vlastnostmi dnes můžete mít v rukou funkční díl, zástavbový prototyp, výrobní nástroj nebo přípravek mnohem dřív a levněji. Dokazuje to množství případů z české i světové praxe. Mnozí z vás už navíc 3D tisk běžně využíváte, jiní o nasazení či rozšíření aditivní výroby právě uvažujete. Velmi…