Poptávkový formulář

Jméno / firma (povinné)


Váš email (povinné)


Telefon


Mám zájem o tiskovou technologii (povinné)

Průvodce technologiemi


Mám zájem o materiál (povinné)

Průvodce materiály


3D soubor (povinné, ideální přípona .STL, případně .OBJ, .STEP, .IGES, .3DM a další)


Přibližný rozměr v mm (šířka x výška x hloubka) (povinné)


Použití vyrobeného modelu (slouží k určení ideální konfigurace pro tisk) (povinné)



Potřebujete s něčím poradit?


Obraťte se na nás!

info@3dwiser.com +420 778 530 800

FDM / FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication)


Princip tisku pomocí FDM / FFF je založen na principu kladení termoplastové struny zvané filament. Struna filamentu je vedena ze zásobníku (většinou se jedná o návin na špulce) do vyhřáté trysky 3D tiskárny, ve které se termoplast taví. Jakmile materiál dosáhne bodu tavení, je vyextrudován podle předdefinované cesty vygenerované počítačovám softwarem, tzv. slicerem. V okamžiku nanesení vrstvy materiálu na tiskovou podložku materiál snížením teploty ztvrdne, čímž vzniká podkladová vrstva pro vrstvu nadcházející. Tento proces se opakuje dokud se nevytvoří kompletní objekt.

NEJBĚŽNĚJŠÍ TECHNOLOGIE STOLNÍHO 3D TISKU; IDEÁLNÍ PRO RYCHLÉ NÍZKONÁKLADOVÉ PROTOTYPOVÁNÍ

Jedná z nejlevnějších variant 3D tiskové technologie na trhu nabízí širokou škálu materiálů na bázi termoplastů v mnoha barevných variacích. Tisknutelnými materiály jsou ABS, PLA, nylon a materiály s příměsemi uhlíku, bronzového prášku nebo dřeva.
Technologie FDM je skvělou volbou pro rychlé nízkonákladové prototypování a je využivána v mnoha průmyslových odvětvích. Díky technologickému pokroku v oblasti FDM / FFF 3D tisku lze tisknout funkční koncové produkty odolávající vysokému silovému zatížení. Kvůli materiálovým a technologickým omezením se FDM / FFF 3D tisk nedoporučuje pro komplexní 3D modely s velkou mírou detailu.

SHS (Selective Heat Sintering / Selektivní slínování teplem)


Selektivní slínování laserem (SLS) využívá laser / zdroj tepla ke spékání vrstev práškového materiálu do finálního produktu.
SLS / SHS Tiskárny mají 2 tiskové komory. Při začátku tisku laser / zdroj tepla selektivně osvítí první vrstvu objektu do práškového materiálu, jednotlivá zrnka se spečou (slínují) do základny budovaného objektu. Jakmile vrstva ztvrdne, tisková plocha se sníží zatímco zásobník s práškovým materiálem se zvýší. Planžeta přenese ze zásobníku novou vrstvu prášku na tiskovou plochu přímo na objekt. Tento proces je několikrát opakován, dokud zrdoj tepla plně nespeče veškerý materiál do požadovaného tvaru. Díky stavění vrstev na pevný základ není třeba budování podpor (tisk nylonu technologií SHS).

PRUŽNÉ NYLONOVÉ DÍLY, VHODNÉ PRO KOMPLEXNÍ OBJEKTY A DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

SLS / SHS je převážně využíváno v průmyslovém odvětví. Mezi tisknutelnými materiály jsou různorodé polyamidy (nylon), polystyreny a termoplastické elastomery. Na podobném principu funguje také tisk z kovového prášku.
SLS je široce používán pro výrobu funkčních prototypů a součástí výsledných produktů. Největší výhodou spékání prášku je absolutní svoboda navrhování; přebytečný prášek v tiskové komoře funguje jako podpora pro budovanou strukturu. Vedlejším efektem tohoto procesu je delší doba chladnutí modelu, což negativně prodlužuje výrobní čas.

SLA / DLP (Stereolitografie / Direct Light Processing)


Technologie Stereolitografie a Digital Light Processing (DLP) tvoří objekty z tekutého fotopolymeru (pryskyřice) pomocí světelného zdroje, který vytvrzuje tekutou pryskyřici.
Při 3D tisku se tisková podložka ponoří do průhledné nádoby naplněné tekutou pryskyřicí. Jakmile je podložka ponořena, světelný zdroj uvnitř tiskárny vytvrzuje vrstvu po vrstvě modelu od spodní plochy nádoby. V okamžiku dotisknutí vrstvy se podložka nadzvedne, naplní se novou vrstvou pryskyřice a světelný zdroj vytvrdí další vrstvu. Proces je opakován dokud není celý objekt hotový. Zdrojem světla je buď laser (SLA) nebo projektor (DLP). Kvůli viskozitě tiskového fotopolymeru je třeba tisknout podpory.

TEKUTÁ PRYSKYŘICE TVRZENA SVĚTLEM; NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ PRO PROTOTYPY S VYSOKÝM DETAILEM A ŠPERKAŘSTVÍ

Tato 3D tisková technologie je dostupná také pro stolní 3D tiskárny. Materiály jsou omezeny převážně na pryskyřice, na trh se však dostávájí nové směsi dodávající modlům pružnost, případně pevnost.
SLA a DLP 3D tiskárny vyrábějí vysoce přesné díly s hladkým povrchem a jsou běžně používány pro detailní sochařské modely, šperkařské formy a prototypy. Kvůli relativně malé tiskové komoře nedoporučujeme tuto technologii k tisku velkých objektů.

ABS (Akrylonitrilbutadienstyren)


Termoplast, vyhledáván díky své pevnosti, odolnosti proti vysokým teplotám a chemikáliím. Ideální pro levné a rychlé prototypování.

Vhodné pro:

Mechanické součástky
Modely v měřítku
Levné prototypování

 

Nedoporučujeme pro:

Modely s vysokým detailem
Příliš rozměrné objekty

PLA (Polyactic Acid / kyselina polymléčná)


Biologicky odbouratelný termoplast, má nižší pevnost než ABS, ale je méně náchylný k smršťování. Ideální pro běžné výrobky z plastu.

Vhodné pro:

Mechanické součástky
Modely v měřítku
Levné prototypování

 

Nedoporučujeme pro:

Modely s vysokým detailem
Příliš rozměrné objekty

PET (Polyethylentereftalát)


Výrobky z PET mají výborné mechanické vlastnosti (výrobky jsou pevnější než z PLA), mají hezký povrch a můžou přicházet do styku s potravinami.

Vhodné pro:

Mechanické součástky
Modely v měřítku
Levné prototypování

 

Nedoporučujeme pro:

Modely s vysokým detailem
Příliš rozměrné objekty

Kompozitní Nylon (Carbon–reinforced Nylon)


Nylon vyztužený s Kevlarem, Karbonem nebo skelným vláknem použitý na 3D tiskárně Markforged Mark Two Professional. Vhodný pro tisk plastových dílů s pevností kovu.

Vhodné pro:

Průmyslově namáhané součástky
Funkční součástky k testování
Nástroje

 

Nedoporučujeme pro:

Malé součástky s vysokým detailem

Práškový polyamid


Polyamidový prášek spékaný pomocí tepla. Materiál se vyznačuje zvýšenou pružností, výsledný model je vysoce porózní.

Vhodné pro:

Další povrchové úpravy
Komplexní modely
Architektonické modely

Nedoporučujeme pro:

Finální prototypy