3D tisk části motoru vrátil závodní speciál zpět na trať

SKODAMOTOR

Při rekonstrukcích automobilových, motocyklových či leteckých veteránů nastávají chvíle, kdy je nutné vyměnit starý díl či celou sestavu části motoru. Jak ale získat díly dříve vyráběné třeba tlakovým litím, pokud jejich výrobce ani technická dokumentace dávno nejsou k mání? Konstruktérovi Štěpánu Bernému pomáhá 3D tisk z kovů na tiskárně Markforged Metal X.

Individuální výrobě náhradních dílů a speciálních součástek pro historické závodní a letecké motory – s ohledem na maximální výkon a výdrž – se Štěpán Berný věnuje už čtvrt století. Spolu s manželkou mu věrně asistují především četné obráběcí stroje. V posledních letech však také 3D tisk.

„Cca před 15 lety jsem tuto technologii zaznamenal na veletrhu v zahraničí. Velmi mě tehdy zaujala rychlá výroba navrženého prototypu, ověření přesnosti a možnost následné výroby některou ze vhodných technologií – třeba i jejich kombinací.“

Replika části karburátoru vytištěná na 3D tiskárně Markforged Metal X pomohla vrátit zpět do provozuschopného stavu závodní automobil
Obrábění a 3D tisk ruku v ruce

Hlavní náplní práce konstruktéra v minitýmu SKODAMOTOR je výroba originálních dílů na historické závodní motory. Na začátku je digitalizace do podoby věrného trojrozměrného modelu a úpravy v CAD řešení Autodesk Fusion 360 a Netfabb. Kromě 3D tisku prototypů z termoplastů a klasického obrábění se jako stále zajímavější jeví aditivní výroba přímo z kovů na tiskárně Markforged Metal X.

„Zajímavá na této technologii je velká úspora času i drahých materiálů. Stejně tak výroba negativních tvarů, což je někdy velmi problematické,“ vysvětluje Štěpán Berný. „Možnost 3D tisku přináší jiný přístup k materiálům, především z pohledu pevnosti. Třeba i díky moderním způsobům konstruování, mezi které patří generativní navrhování.“

3D výtisky z kovů – vzniklé ve spolupráci s pražským týmem Tecron, který technologie kompozitního i kovového 3D tisku Markforged dodané společností 3Dwiser využívá velmi intenzivně – lze upravovat do konečné podoby běžnými dokončovacími pracemi. Byly také podrobeny mnoha zkouškám odolnosti, vč. těch destruktivních, pro kompletní kontrolu a hodnocení vlastností. Díky 3D tisku vznikl například vícedílný karburátor závodního automobilu (technologie Metal X) nebo hlava motoru pro historický motocykl Ariel 1932, typ SG.

„Hlavní důraz při výrobě hlavy motoru jsme kladli na autentičnost dílce a vzhled bez finální úpravy povrchu. Díky 3D tisku jsme mohli předat model zákazníkovi pro kontrolu a odsouhlasení. Celá zakázka přitom netrvala ani měsíc.“

Nepostradatelný pomocník při výrobě

3D tisk se v dílně SKODAMOTOR osvědčil natolik, že je v rámci jejich výrobního postupu jedním z klíčových prvků. „Usnadňuje nám provádět rychlé změny modelu, urychluje celkový postup výroby unikátních součástí pro veterány, ale i nové závodní speciály, které vznikají v českých dílnách. Vytištěné díly přesvědčily mnoho do té doby nevěřících lidí okolo, že aditivní výroba z kovů dává smysl,“ uzavírá Štěpán Berný.

3D model víčka plovákové komory karburátoru slouží jako podklad pro 3D výtisk z kovu
Originální dílec a jeho věrná kopie z materiálu Nerezová ocel tištěná na 3D tiskárně Markforged Metal X

Případové studie – Markforged v praxi