PostProcess

Automatizovaná, inteligentní, kompletní řešení pro dodatečné úpravy výtisků

Spolu s americkým výrobcem PostProcess vám přinášíme technologii, která mění a podstatně rozšiřuje možnosti aditivní výroby. Bez přehánění. 

Automatizovaná řešení pro odstraňování dočasných podpěr a pryskyřic, pro povrchové úpravy či kombinující obě činnosti omezují časově náročnou a nákladnou ruční práci. Zajišťují důkladné a předvídatelné opracování každého jednotlivého výtisku – bez ohledu na jeho geometrickou složitost – na základě dat. Řešení PostProcess perfektně kombinující vzájemně sladěný hardware, software i spotřební materiál a jsou připravena na všechny nejrozšířenější technologie 3D tisku – od termoplastů přes pryskyřice až po kovy.

Společnost 3Dwiser je oficiálním partnerem PostProcess.

Přehrát video

Odstraňování dočasných podpěr a pryskyřic

PostProcess-Submersed-Vortex-Cavitation-circle

Ponorné systémy

Patentovaný rotační pohyb při ponoření do čisticí kapaliny zajišťuje rovnoměrné míchání. Ultrazvuková tvorba bublin vytváří vysokofrekvenční vlny, které víří kapalinu a dobře přilnou ke dočasným podpěrám nebo přebytečné pryskyřici, které je potřeba z výtisků odstranit.

PostProcess-Volumetric-Velocity-Dispersion-circle

Střikové systémy

Využívají řady objemových a proudových střiků čisticí kapaliny, které působí z protilehlých směrů (shora i zdola), spolu s kolmým lineárním pohybem pro podporu mechanického odstraňování dočasných podpěr či přebytečné pryskyřice.

Povrchové úpravy výtisků

PostProcess-Suspended-Rotational-Force-circle

Drsnost povrchů přesně podle požadavků

Horizontální nebo vertikální cirkulační pohyb při ponoření do směsi patentovaného kompozitního abraziva a kapaliny zajišťují rovnoměrné působení mechanické síly na povrch výtisků.

Tip: Pro povrchové úpravy menších i větších výtisků doporučujeme hybridní řešení Deci Duo. ▼

Hybridní řešení

PostProcess-Thermal-Atomized-Fusillade-circle

Odstraňování dočasných podpěr i povrchové úpravy v jediném zařízení

Dva na sebe kolmé paprskové proudy stlačeného vzduchu, čisticího prostředku a suspenzních látek přinášejí cílené sekvence střiků – při současné 360° rotaci dílu pro maximální expozici jeho povrchu.

Případové studie ze světa 3D tisku napříč obory