Dotace pro podporu 3D tisku a 3D skenování

Podpořte výzkum, vývoj i výrobu silou nových technologií

S rozvojem moderních technologií a postupů, často spojených s koncepcí Průmyslu 4.0, čelíte zvýšené potřebě finančního krytí svých podnikatelských záměrů. Rozvoj a investiční záměry můžete řešit postupně, využitím vlastních volných zdrojů, nebo vše urychlit zapojením se do vhodných dotačních programů. 

3D tiskárny a 3D skenery si o využití dotační příležitosti přímo říkají. Jejich nasazení vede – často skokově – k levnější a rychlejší výrobě i posílení konkurenceschopnosti na trhu. Spolu s našimi partnery se postaráme, abyste na dotační výzvy snadněji dosáhli.

Ultimaker Essentials pomáhá využít přínosy 3D tisku napříč celou firmou

Co získáte využitím dotace?

Současné příležitosti

Těžit z těchto výhod můžete už v nadcházejícím dotační období. Zaměřuje se mimo jiné na oblast digitalizace, včetně pořizování nových technologií, na výzkum a vývoj, rekonstrukce a nákup nemovitostí i vzdělávání spojené se zvýšením kompetencí pro Průmysl 4.0.

 • V rámci Plánu národní obnovy se předpokládá alokace cca 180 miliard korun.
 • Zajímavý je nový operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Ten počítá s alokací 80 miliard korun. Vzhledem ke zpoždění se počítá se začátkem v roce 2022 a ukončením v roce 2027.
 • Stále pokračuje prodloužený operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V rámci něj například můžete z dotační části Inovace získat 1 až 100 milionů korun na nákup strojů, hardwaru i softwaru.
Meltio Engine – integrace do CNC

S čím je dobré počítat?

Jak získat dotaci

Sedm kroků vedoucích k úspěšnému získání finančních prostředků:

 1. Příprava vhodného záměru.
 2. Výběr odpovídajícího dotačního programu.
 3. Příprava a podání dotační žádosti.
 4. Hodnocení projektu.
 5. Schválení projektu.
 6. Realizace projektu.
 7. Podání žádosti o platbu a monitorování projektu.
3D skener Shining 3D OptimScan-5M Plus

Potřebujete najít ideální dotační program pro pořízení nových 3D technologií od společnosti 3Dwiser? Uvítáte pomoc se zpracováním a podáním dotační žádosti? 

Pro bezplatnou konzultaci se můžete obrátit na specialisty z naší spolupracující společnosti Interim Servis s.r.o. Vyplňte prosím krátký formulář, naši partneři vás budou kontaktovat o podrobnosti vašeho záměru. ►

Chci poradit / pomoci s vyřízením dotace
Operační program

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Inovace

 • Příjem žádostí do 30. 9. 2021.
 • Čerpat mohou malé, střední a velké podniky.
 • Můžete získat 1–100 milionů korun.
 • Výše podpory 25–45 % z celkové částky.
 • Lze žádat na technologie, stavby, projektovou dokumentaci, software a data, práva k užívaní duševního vlastnictví.
Operační program

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Přesné podmínky se dosud dolaďují. Počítá se s uplatněním v oblastech:

 • Inovace, výzkum a vývoj.
 • Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
 • Vysokorychlostní internet.
 • Podpora oběhového hospodářství.
 • Energetické úspory, inteligentní energetické systémy, obnovitelné zdroje energie, čistá mobilita.

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

Aplikační centrum 3D tisku v Praze
Přehrát video o Aplikační centrum 3D tisku v Praze