3D výtisky z nylonu pomáhají při automatizaci výroby

eRobots s.r.o.

Bratislavská společnost eRobots poskytuje služby v oblasti zakázkové, malosériové a sériové výroby dílů. Kromě frézování, ohýbání a soustružení se úspěšně specializuje na aditivní výrobu. K výrobě plně funkčních dílů využívá výhod práškových nylonů a technologie SLS s tiskárnou Formlabs Fuse 1.

Historie čtyřčlenného týmu sahá až na půdu Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Prvním společným počinem byl projekt STUBA Green Team, v rámci kterého studenti navrhli a postavili elektrickou formuli. Po úspěšném projektu spolupracují i po dokončení studia – společným podnikáním. 

Od začátků s 3D tiskem až po nasazení SLS

„O využití 3D tisku jsme začali uvažovat už během našeho prvního firemního projektu v roce 2018 – u návrhu a konstrukce zařízení k měření těsnosti geomembrán. Potřebovali jsme rychle a efektivně otestovat navržené díly před jejich odesláním do výroby. Od nasazení 3D tisku jsme si slibovali, že pomůže rychle odhalit vady návrhu, usnadní tvorbu prototypů a přinese levnou výrobu. Všechny tyto požadavky 3D tisk splnil,“ přibližuje začátky jednatel Oliver Hinca.

Dnes se společnost specializuje především na zakázkový 3D tisk s využitím technologií SLS (sintrování prášků laserem), SLA (stereolitografie) a FDM (nejrozšířenější tisk z termoplastů). Tým využívá aditivní výrobu při řešení projektů velmi často, každý zaměstnanec s ní přichází do styku. Nejoblíbenější je pokročilá technologie SLS, díky níž jsou eRobots vyhledáváni zejména společnostmi zaměřenými na vývoj a výrobu. Umožňuje totiž cenově atraktivní přípravu odolných prototypů i plně funkčních, koncových dílů z nylonu. Dodavatelem řešení Formlabs Fuse 1 je ADMASYS SK, člen skupiny Admasys International, do které patří i český 3Dwiser.

Pružnost, rychlost, cena a často také nemožnost výroby jinými technologiemi než 3D tiskem – to jsou pro nás hlavní přednosti aditivní výroby,“ doplňuje Oliver Hinca. „Díky tomu, že disponujeme metodami 3D tisku SLS, SLA i FDM, jsme navíc s výrobou dílů soběstační. Chceme však své kapacity ještě rozšířit – u ADMASYS SK plánujeme pořídit další SLS tiskárnu, a navíc také velkoformátové SLA řešení.“

filtrační blok eRobots, 3D tisk, Nylon 12
Návrh 3D modelu filtračního bloku zabral konstruktérům 16 hodin, pracovali na něm vkuse až do finální podoby. Model byl obratem vytištěn na 3D tiskárně Formlabs Fuse 1, na jeden díl byly spotřebovány více než dva kilogramy Nylonu 12. Ihned po vytištění dílu provedli zaměstnanci eRobots nezbytné dodatečné úpravy a předali jej zadavateli. Díky expresní dodávce se lhůtou do tří dnů mohl zákazník výrobek včas veřejně představit. Takto úspěšná reference vede k získání podobných zakázek. [foto: eRobots]
3D tiskárna Formlabs Fuse 1 (technologie SLS)
Nejoblíbenější technologií 3D tisku v týmu eRobots je SLS. Díky ní je společnost vyhledávána zákazníky zaměřenými na vývoj a výrobu. O aditivní výrobu kvalitních odolných dílů z nylonu se stará cenově atraktivní řešení Formlabs Fuse 1. [foto: Formlabs]

Díly připravené přesně na míru

Tým eRobots pro své zákazníky nejčastěji připravuje kryty, úchyty, krabičky pro elektroniku a konektory, různé držáky i pohledové díly. Vznikají v CAD řešení SolidWorks a nejčastěji se tisknou na tiskárně Fuse 1 z práškového Nylonu 12. V rámci dodatečných prací se využívá také pískování a barvení, mechanicky namáhané výtisky se dále testují.

Využití výtisků je velmi pestré: Slouží jako náhrada za stávající součásti, které už v provozu zákazníkům nevyhovují, náhrada za poškozené nebo zničené díly, jejichž výroba by byla velmi nákladná nebo je nebylo možné vyrobit jinou metodou, a také k vytvoření zcela nových dílů, které koncový zákazník potřebuje vyrobit na míru pro vlastní potřebu. 

Filtrační blok připravený za pouhé tři dny

Příkladem úspěšného využití 3D tisku v praxi je návrh a výroba filtračního bloku pro ECM ECO Monitoring a.s. Díl byl – ve lhůtě pouhých tří dnů od zadání – nejprve navržen a vytištěn z Nylonu 12, poté otestován a předán zákazníkovi.

Tento díl by nebylo možné vyrobit jinou metodou než 3D tiskem. Jen díky rychlosti výroby a vyrobitelnosti na 3D tiskárně Fuse 1 od společnosti ADMASYS SK byl tým eRobots schopen takovou zakázku přijmout a dodržet šibeniční termín dodání k plné spokojenosti objednatele.

Automatizaci dopravy ve výrobním provozu pomáhá 3D tisk

Ve spolupráci s elektrotechniky a konstruktéry soukromé společnosti věnující se automatizaci dopravy výrobků dostal tým eRobots za úkol navrhnout a vyrobit množství dílů – s důrazem na kvalitu i rychlost dodání. Šlo mj. o krabičky na řídicí jednotky, chladicí systém prostoru s elektronikou či úchyty nejrůznějších čidel na roboty.

S ohledem na složitost a rozsáhlost zakázky na ní pracoval celý čtyřčlenný tým. Návrhy vznikaly postupně, mj. s ohledem na potřebu dostatečného chlazení zabudované elektroniky. Pětice osazovaných robotů navíc nebyla identická. I zde, stejně jako v předchozí ukázce, se ukázaly výhody práškového materiálu Nylon 12 a SLS tisku. Odolné díly, zhotovené přesně na míru každému zařízení, byly mořené, jiné zase povrchově barvené a následně lakované.

U této dlouhodobé spolupráce, která pokračuje dalšími projekty, pracovníci eRobots ocenili především rychlost aditivní výroby a výslednou cenu výtisků. Díky využití 3D tiskárny Fuse 1 dodané specialisty z ADMASYS SK mohli tuto zakázku přijmout a pro zákazníka realizovat za přijatelnou cenu. Nebýt 3D tisku, dodané součásti by totiž byly mnohonásobně dražší.

Když se 3D tisk stane nepostradatelným

Tradiční postup výroby, bez využití 3D tisku, býval velmi zdlouhavý a nákladný. Projekty často vyžadují velmi specifické součásti a teprve 3D tisk snížil výrobní náklady a výrazně zkrátil dodací lhůty.

Pro naši společnost je 3D tisk zcela klíčový. Šetří nám čas i peníze, umožňuje rychle otestovat výrobek před nasazením do ostrého provozu. Na dodávku dílů už nemusíme čekat týdny či měsíce jako dřív. Dokážeme si je vyrobit sami – v řádu hodin či jednotek dnů,“ uzavírá Oliver Hinca, jednatel společnosti eRobots.

3D výtisky na vysokozdvižném vozíku, eRobots, Nylon 12
3D výtisky z nylonu se skvěle uplatňují také osazené na dopravních prostředích přímo ve výrobním provozu. Ať už jde o kryt původního otvoru pro plynový pedál, pouzdra na elektroniku nebo přídavné otvory pro chlazení. [foto: eRobots]
zakrytování elektroniky, eRobots. SLS 3D tisk
Konstruktéři eRobots navrhli a vyrobily mj. kryty řídicí elektroniky. Ukázkový výtisk z práškového Nylonu 12 byl připraven na SLS tiskárně Formlabs Fuse 1. [foto: eRobots]

Další případové studie využití technologií SLA a SLS z praxe

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

BCN3D Epsilon W50 v pražském Aplikačním centru 3D tisku