3D tisk inspiruje inovátory v řemeslném inkubátoru

Fajna dilna 🇨🇿

Jedním z center, které umožňují příchozím realizovat jejich nápady prostřednictvích sdíleného vybavení, je Řemeslný inkubátor Ostrava. K 3D tisku zde využívají stolní tiskárnu Ultimaker.

Případové studie