Dostupný 3D tisk mění tvorbu architektonických modelů

Make Architects

Make Architects je uznávané architektonické studio se sídlem v Londýně. Jeho zaměstnanci jsou zároveň majiteli společnosti. 3D tiskárny Ultimaker pomáhají studiu naplňovat vizi demokratizace navrhování – umožňují tvůrcům modelů a dalším zaměstnancům vytisknou tisíce modelů ročně. Snadný a přístupný 3D tisk je součástí pracovního postupu každého projektu – od konceptuálního návrhu až po prezentaci klientům.

Odvětví

Architektura

Výzva

Minimalizovat tradiční postupy modelování ve fázi vymýšlení návrhu. Automatizovat výrobu kontextových modelů staveb, aby už studio nemuselo poptávat rozměrné modely u externích dodavatelů, protože jejich výroba byla nákladná a časově zdlouhavá.

Řešení

Čtrnáct 3D tiskáren Ultimaker dovoluje architektům a návrhářům testovat nápady 3D tiskem vlastních konceptuálních modelů. Modely určené k prezentaci tisknou jejich tvůrci z bílého PLA a pak na nich provádějí

dodatečné úpravy.

Výsledky:
  • optimalizace nákladů,
  • zrychlení výroby,
  • větší prostor pro řešení klíčových modelů,
  • naplnění vize o demokratizaci navrhování.
Představení Make Architects

Dnes začínají téměř všechny architektonické návrhy studia na tiskové podložce zařízení Ultimaker. Protože se tvůrci návrhů můžou u 3D tiskáren Ultimaker spolehnout na vysokou provozuschopnost i míru úspěšnosti tisku, vyrábějí tisíce modelů za rok – daleko víc, než kolik by malý tým zvládl vyrobit ručně. Při aditivní výrobě se spotřebuje jen požadované množství materiálu, což snižuje produkci odpadu, a výsledné modely jsou rozměrově přesné a vysoce detailní.

Konceptuální ani kontextové modely vytištěné z bílého PLA nevyžadují žádné dodatečné úpravy. Na modelech určených k prezentaci je potřeba provést speciální povrchové úpravy – jsou využívány nejrůznější postupy dodatečných úprav jako malba nástřikem nebo doplňování laserem řezaných dílů.

V poslední době tvůrci využívají tiskáren Ultimaker i k výrobě modelů v měřítku 1 : 1 nebo 1 : 10 – například k prezentaci opláštění budov apod. Takto velké výtisky umožňují klientům představit si geometrické detaily i povrchové provedení. Tyto návrhy, dříve poptávané u dodavatelů kovových výrobků, je teď možné vyrábět a vylepšovat přímo ve studiu. Architekti si z 3D výtisků složí silikonovou formu a tu vyplní pryskyřicí s metalickým práškem nebo betonovou směsí.

Tým Make Architects využil svých 14 tiskáren Ultimaker k tvorbě postupně vylepšovaných „3D skic“ a odhalil díky tomu omezení daná konkrétním staveništěm
Tým Make Architects využil svých 14 tiskáren Ultimaker k tvorbě postupně vylepšovaných „3D skic“ a odhalil díky tomu omezení daná konkrétním staveništěm
Návrháři, architekti a klienti mohou činit zásadní tvůrčí rozhodnutí na základě přesných a cenově výhodných 3D tištěných modelů
Návrháři, architekti a klienti mohou činit zásadní tvůrčí rozhodnutí na základě přesných a cenově výhodných 3D tištěných modelů
Tato rozsáhlá studie proveditelnosti vytištěná na 3D tiskárně stála pouhých 2 000 liber a její dokončení trvalo dva týdny
Tato rozsáhlá studie proveditelnosti vytištěná na 3D tiskárně stála pouhých 2 000 liber a její dokončení trvalo dva týdny
Výzva

Paul a jeho tým se v minulosti spoléhali na tradiční postupy výroby modelů. Mezi ně patřilo ruční vyřezávání konceptuálních modelů z pěny a kartonu a vytváření hmotových modelů ze dřeva. Tato činnost však byla velmi pracná, hlučná a špinavá. Některé modely byly také zadávány externím dodavatelům 3D tiskových služeb ke zhotovení do druhého dne, ale výsledné výtisky z prášku byly křehké a drahé.

Řešení

Po zakoupení první 3D tiskárny Ultimaker modelové studio rychle rozjelo tisk ve velkém. V současnosti využívá propojený ekosystém čtrnácti tiskáren Ultimaker s předem připravenými tiskovými profily v aplikaci Ultimaker Cura. Díky tomu zvládne přípravu a tisk modelů po 30minutovém zaškolení každý zaměstnanec. Ultimaker tak pomohl studiu Make zjednodušit celý pracovní postup.

Výsledky

Lokální výroba modelů ve chvíli, kdy jsou potřeba, zcela proměnila pracovní postup studia Make Architects. Modely lze vytisknout během několika hodin a oproti prohlížení CAD návrhů na obrazovce počítače jsou nesrovnatelně názornější. Paul říká: „Kdokoli od architektů až po klienty si může prohlížet konceptuální modely vytištěné na 3D tiskárně zblízka a ze všech stran. Modely budov si vezmete do ruky a můžete posoudit, jak na vás působí.“

Ultimaker umožnil studiu Make Architecture:

  • snížit náklady díky lokální výrobě většího počtu modelů,
  • zrychlit výrobu modelů,
  • rychleji a jednodušeji rozvíjet nápady,
  • zkoumat důkladněji omezení lokality s cílem dospět k tvarově a rozměrově nejvhodnějšímu návrhu,
  • věnovat větší tvůrčí potenciál navrhování budov místo tvorby méně podstatných kontextových modelů.
Náklady

Modelářský tým studia Make zaznamenal výrazné úspory u nejrůznějších typů modelů – od těch konceptuálních až po velkorozměrové hmotové studie. Díky zkrácení výroby v průměru o 90 % a podobné úspoře i v oblasti nákladů dosáhli tvůrci modelů rychlé návratnosti investice. Současných čtrnáct tiskáren pomáhá týmu automatizovat výrobu, takže využívá svůj tvůrčí potenciál na maximum. Studio vybavilo tiskárnami Ultimaker také své pobočky v Hongkongu a Sydney. Modelové oddělení tak šetří čas a peníze, protože může posílat data k tisku digitálně namísto zdlouhavého doručování fyzických modelů přes půl světa.

Jednoduché, přesto velmi praktické prostředí aplikace Ultimaker Cura zajišťuje, že farma 3D tiskáren je ve studiu Make přístupná kterémukoli zaměstnanci
Jednoduché, přesto velmi praktické prostředí aplikace Ultimaker Cura zajišťuje, že farma 3D tiskáren je ve studiu Make přístupná kterémukoli zaměstnanci

Typický konceptuální model v měřítku 1 : 1000

Výroba menších modelů byla dříve poptávána u agentury a prováděna 3D tiskem z prášku. Modely ale byly příliš křehké a drahé
Ladění jemných estetických vlastností stavby s pomocí 3D tištěného modelu umožňuje uchopit a osahat si budovu
Přehrát video o Ladění jemných estetických vlastností stavby s pomocí 3D tištěného modelu umožňuje uchopit a osahat si budovu

Případové studie z praxe

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

Přehrát video