Aditivní technologie v laboratoři pro virtuální prototyping

Západočeská univerzita v Plzni 🇨🇿

Na Fakultě strojní využívají aditivní technologie pro tvorbu funkčních prototypů z pevných a odolných kompozitů. V laboratoři slouží stolní 3D tiskárna Markforged Mark Two. Podívejme se na příklady projektů, které vznikly nedlouho po nasazení kompozitní tiskárny:

Segment formy na výrobu kompozitní spojky z materiálu Onyx (vlevo výtisk před odstraněním podpěr, vpravo finální díl včetně závitových vložek)
Část levé ruky z materiálu Onyx s plnivem z karbonu
Maketa volantu pro závodní vůz vytisknutá z Nylonu na Marforged Mark Two
Náhrada dílů klapky sání za kompozitní (vlevo původní sestava klapky z hliníkové slitiny, vpravo optimalizovaná klapka s náhradou dílů z tisknutého kompozitu)

Případové studie