Analýza mechanických vlastností materiálu pro 3D tisk

V roce 2020 získala firma 3Dwiser s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy 3Dwiser s.r.o na projekt „Analýza mechanických vlastností materiálu pro 3D tisk“ v Praze, Poděbradská 56, 19800 za stejným účelem. Očekávaným výstupem je Závěrečná výzkumná zpráva obsahující uvedené analýzy, stejně jako soubor vyrobených a odzkoušených vzorků.

Projekt „Analýza mechanických vlastností materiálu pro 3D tisk“ je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Aktuality ze světa 3D tisku