FDM 3D tisk – pokládání roztaveného termoplastu

Zkratky FDM (Fused Deposition Modeling) a FFF (Fused Filament Fabrication) odkazují na nejrozšířenější a nejdostupnější metodu 3D tisku. Struna termoplastu navinutá na cívce je pohonem přiváděna k takzvanému extrudéru. Zde je materiál taven na pracovní teplotu, vytlačován přes trysku a pokládán – vrstvu po vrstvě – na pracovní podložku, či na předchozí vrstvu. Tisková hlava se pohybuje nad podložkou podle strojového kódu, který vzniká v aplikaci pro přípravu 3D tisku.

Abyste mohli tisknout, potřebujete 3D model – předlohu, která určuje prostorový tvar zamýšleného výtisku. Nejčastěji se připravuje modelováním v CAD systémech, případně 3D skenováním skutečného objektu. Do aplikace se přenáší ve formátech STL, 3MF, OBJ a dalších. Právě v aplikaci pro přípravu 3D tisku dochází k pomyslnému rozřezání modelu na jednotlivé vrstvy. Můžete přitom ovlivnit řadu parametrů, od tloušťky vrstvy přes umístění dočasných podpěr (pro tisk přesahujících částí) až po teplotu a rychlost tisku.

ℹ Proč se objevuje více zkratek pro totožnou technologii 3D tisku? Ač samotný patent na technologii, kterou vyvinul S. Scott Crump, vypršel již v roce 2009, „FDM“ je nadále ochranná známka společnosti Stratasys. Ostatní výrobci 3D tiskáren proto technologii označují jinak, převážně zkratkou „FFF“. 

Schéma běžné 3D tiskárny s technologií FDM / FFF [obrázek: Markforged]
Přehrát video
Jak 3D tisk funguje? Ukázka 3D tisku tvarově složitého modelu s podpěrami rozpustnými v běžné vodě [video: Ultimaker]

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

Přehrát video