Heineken: 3D tisk zajišťuje plynulost výroby

Heineken

Společnost Heineken provozuje přes 150 pivovarů a je jedním z největších výrobců piva na světě. V jednom z těchto pivovarů, ve španělské Seville, zavedl manažer obalů Juan Padilla González 3D tisk, aby zvýšil provozuschopnost a účinnost závodu.

Odvětví

Spotřební zboží

Výzva

Společnost Heineken neustále hledá způsoby, jak posunout už tak pozoruhodnou účinnost výroby na ještě vyšší úroveň. Začala se proto zajímat o možnosti využití 3D tisku.

Řešení

Po vytvoření laboratoře 3D tisku si její tým stanovil následující cíl: zdokonalit výrobu z hlediska objemu, provozuschopnosti a bezpečnosti. Heineken začal hledat různé způsoby, jak optimalizovat výrobní stroje.

Výsledky:
  • snížení nákladů na jeden díl o 70–90 %,
  • zvýšení provozuschopnosti výrobní linky,
  • větší pružnost a rychlost,
  • bezpečnější pracovní prostředí.
Bezpečnostní západky vytištěné na 3D tiskárně Ultimaker brání neúmyslnému zapnutí stroje během údržby
Bezpečnostní západky vytištěné na 3D tiskárně Ultimaker brání neúmyslnému zapnutí stroje během údržby
Náhradní funkční díly vytištěné na 3D tiskárně lze vyrábět bez nutnosti jejich skladování
Náhradní funkční díly vytištěné na 3D tiskárně lze vyrábět bez nutnosti jejich skladování
3D tisk nástrojů usnadňuje a zkracuje údržbu
3D tisk nástrojů usnadňuje a zkracuje údržbu
Na míru vytištěná skříňka na klíče v provozu Heineken
Na míru vytištěná skříňka na klíče v provozu Heineken
Heineken optimalizoval vodicí díl na dopravním pásu – nový díl vytištěný na 3D tiskárně zabraňuje zasekávání lahví
Heineken optimalizoval vodicí díl na dopravním pásu – nový díl vytištěný na 3D tiskárně zabraňuje zasekávání lahví
Díly Heineken vyvíjí a tiskne ve své laboratoři 3D tisku
Díly Heineken vyvíjí a tiskne ve své laboratoři 3D tisku
3D tištěné funkční díly pomáhají překonat návrhová omezení u výroby některou z tradičních metod
3D tištěné funkční díly pomáhají překonat návrhová omezení u výroby některou z tradičních metod
3D tisk umožnil Heinekenu připravovat nástroje pro měření kvality na míru
3D tisk umožnil Heinekenu připravovat nástroje pro měření kvality na míru

Představení společnosti

Závod v Seville zvládne vyrobit až 500 miliónů litrů piva ročně. Společnost Heineken ale neustále hledá způsoby, jak posunout už tak pozoruhodnou účinnost výroby na ještě vyšší úroveň. Proto se začala zajímat o možnosti využití 3D tisku. Po vytvoření laboratoře 3D tisku si její tým stanovil následující cíl: zdokonalit výrobu z hlediska objemu, provozuschopnosti a bezpečnosti.

Heineken začal hledat různé způsoby, jak optimalizovat výrobní stroje. Společnost si rychle uvědomila, že 3D tisk jí přináší potřebnou pružnost a rychlost – přitom je cenově dostupný a nenáročný na zavedení.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost zaměstnanců je pro Heineken prioritou, proto také společnost začala návrhem vylepšených bezpečnostních západek, které se používají během údržby strojů. Společnost jimi vybavila téměř všechny stroje v pivovaru. Po zastavení strojů se tyto západky uzamknou, což brání neúmyslnému zapnutí strojů při provádění údržby.

Jasně červená barva západek zaručuje jejich dobrou viditelnost. Kromě toho, že je tento přidaný bezpečnostní prvek užitečný, také u zaměstnanců zvyšuje povědomí o využití 3D tisku a jeho docenění.

Funkční díly do výroby

Po počátečním úspěchu s bezpečnostními západkami byly identifikovány další příležitosti pro uplatnění 3D tisku. Byly prozkoumány různé náměty a navrženy nové díly. Jako první přišel na řadu tisk náhradních dílů, jejichž výměna bývá problematická. Poptávání dílů, jejichž výroba byla ukončena, a jejich dovoz jsou cenově i časově náročné. Tým okamžitě poznal, že 3D tisk nejen šetří čas a náklady, ale umožňuje vyrábět plastové díly, které z konstrukčního hlediska vyhovují
tam, kde se dřív používaly díly z kovu.

Optimalizace návrhu dílů

Velkou výhodou 3D tisku je možnost snadno vylepšovat návrh až k úplné dokonalosti. Konstruktér může rychle vytvářet alternativní návrhy a testovat díly přímo na místě, a to při relativně nízkých nákladech a krátké době potřebné na výrobu. Plasty jsou lehčí než většina kovů a při dodržení správných návrhových principů a použití vhodných materiálů jsou i poměrně pevné. Díly je navíc možné velmi snadno vylepšovat, takže fungují ještě lépe – bez omezení, která s sebou nese jejich poptávání u subdodavatelů.

V pivovaru v Seville dokázal Juanův tým vylepšit nejrůznější díly optimalizací návrhu a následným 3D tiskem. Například kovový díl používaný dříve ve snímači kvality na dopravním pásu často způsoboval, že se lahve převrhly, zasekly nebo byly chybně vyhodnoceny jako nevyhovující. K vyřešení problému stačilo upravit návrh a vytisknout nový díl na 3D tiskárně, což přineslo úsporu lahví, peněz i času.

Nástroje na řízení kvality a údržbu

Společnosti obvykle využívají 3D tisk k výrobě speciálních nástrojů, montážních přípravků a upínek. I Heineken takto vyrobil nejrůznější nástroje, které usnadňují a zrychlují údržbu strojů. Tisknou se obvykle z Tough PLA – materiálu snadného na tisk, který se pevností a pružností blíží ABS. Jako příklad uveďme nástroj, kterým se povolují
a utahují tyče vodicích kol na potisk lahví etiketami. Jeho předchozí verze – před zavedením 3D tisku – musela být speciálně vyráběna na obráběcím stroji.

Díky 3D tisku se podařilo snížit náklady na výrobu nástrojů o 70 % a dodací lhůty ze tří na jeden den. Jednoduchý nástroj, jako je toroidální řezačka gumy, lze vytisknout ani ne za hodinu, zatímco při poptávání u externích dodavatelů trvá dodání v průměru přes 10 dní.

Výběr správného materiálu

Španělskému Heinekenu se osvědčily různé materiály Ultimaker. Velká část vytištěných dílů odolá dlouhodobé zátěži, vysokým teplotám, vlhkosti i opakovaným nárazům. Proto je dostupnost správného materiálu pro různé aplikace tak důležitá.

Sevillský pivovar využívá celou paletu materiálů Ultimaker – například Tough PLA, Nylon nebo polopružný TPU 95A. Jde o materiály s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, které odolají vysoké zátěži na výrobní lince. Z Tough PLA se často vyrábějí postrkovače nebo nástroje, zatímco Nylon je vhodný pro díly, které mají fungovat společně s kovovými díly. TPU 95A je zase díky pružnosti ideální pro různé dorazy a ochranné díly.

Výsledky

Po roce používání tiskáren Ultimaker S5 vyhodnotil sevillský Heineken pilotní projekt jako úspěšný. Povedlo se zvýšit bezpečnost zaměstnanců, zrychlit výrobu a snížit náklady na všechny tištěné díly.

Díky 3D tisku může Heineken vyrábět funkční díly pro koncové použití na výrobní lince ve chvíli, kdy jsou potřeba, může optimalizovat jejich funkčnost a zajistit včasnou dostupnost. Úpravou návrhů funkčních dílů pro stroje společnost zvýšila účinnost linky. Přizpůsobené nástroje výrazně usnadnily a zrychlily údržbu i přeměnu výroby.

Dodací lhůty všech požadovaných dílů se podle zjištění společnosti Heineken zkrátily v průměru o 80 % (oproti poptávání u externích dodavatelů). Stejně tak i náklady na tištěné díly jsou ve srovnání s dřívějšími dodávanými díly v průměru o 80 % nižší.

Úspěšné zavedení 3D tisku v Seville nezůstalo bez povšimnutí. Společnost přistoupila k dalšímu kroku – zkoumá potenciál rozšíření 3D tisku i do dalších pivovarů. Aditivní výroba otevírá inženýrům a dalším zaměstnancům nové úhly pohledu na nejrůznější výzvy a příležitosti.

Návrhy a řešení je možné snadno sdílet po síti. Urychluje se tím globální nasazení nových aplikací, protože místo tradičního fyzického doručování lze díly posílat digitálně. Navíc se eliminují náklady na mezinárodní přepravu a snižuje objem dopravy, což vede k omezení dopadů na životní prostředí.

Heineken: 3D tisk zajišťuje plynulost výroby
Přehrát video

Případové studie, rady a tipy

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

Přehrát video