Kde odolné kompozity nahradily hliníkové díly

VÚTS, a.s. 🇨🇿

U zařízení pro osazování a kontrolu palivového potrubí automobilů Porsche využívá tým libereckého VÚTS výhod kompozitů připravených na tiskárnách Markforged. Odolné výtisky vyztužené spojitým vláknem nahrazují původní modulární bloky z hliníku a přinášejí celou řadu výhod – od úspory času po mnohem nižší náklady.

Tvarovka z materiálu Onyx (nylon s výztuží z karbonu) je navržena již bez nutnosti využívat hliníkovou stavebnicovou podpůrnou konstrukci. Uvnitř dílu je indukční senzor snímající zatažení závory.

Montážní a leaktestové desky slouží k sestavení, senzorické kontrole a kontrole tlaku palivového potrubí pro automobily Porsche. Zákazník pro desky požadoval návrh ve standardu POKAYOKE – tak, aby montéři na lince nemohli při sestavení potrubí udělat jakoukoli chybu, což podstatně komplikuje návrh a zvyšuje komplikovanost dílů. Složité díly z 3D tiskárny Markforged postupně nahrazovaly nejdříve frézované tvarovky, poté i hliníkové stavebnicové profily.

Případové studie