Přípravky pro zefektivnění výroby v automobilovém průmyslu

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 🇨🇿

Jičínská společnost patří k předním výrobcům komponent pro automobilový průmysl v České republice. Výhod 3D tisku kompozitů zde úspěšně využívají již několik let.

Špatné založení dílu operátorem vedlo k haváriím CNC stroje a poškození nástrojů. Každá taková havárie byla velmi nákladná – okolo 15 tisíc eur – a krajně nežádoucí z pohledu odstávky výroby.

Řešením je přesná, na míru vyrobená vložka (poka-joke) z odolného kompozitu Onyx zabraňující nechtěným chybám operátora. Velmi rychlá se ukázala návratnost investice do 3D tiskárny Markforged díky bezhavarijnímu stavu výrobní linky

Případové studie