Zobrazení lékařských snímků z magnetické rezonance

Marek Mechl 🇨🇿

3D tisk je vítaným pomocníkem lékařů. Model povrchu lidského mozku podle magnetické rezonance jsme připravili na 3D tiskárně Ultimaker S5 z materiálu Fillamentum podle předlohy doc. MUDr. Marka Mechla, PhD. Složitý tvar nebylo těžké realizovat díky ve vodě rozpustným, dočasným podpěrám. Po jejich odplavení zbývá výsledný model bez nutnosti dalších dodatečných úprav modelu.

Případové studie