Efektivnější výroba automobilů s 3D tištěnými nástroji, přípravky a upínkami

Volkswagen Autoeuropa 🇵🇹

Díky využití 3D tištěných nástrojů, přípravků a upínačů zkrátili ve společnosti Volkswagen Autoeuropa trvání provozního cyklu, snížili množství práce i potřebných přepracování – a současně zlepšili ergonomii nástrojů. Co víc, dosáhli toho za desetinu obvyklých nákladů. Společnost odhadovala, že jen ke konci roku 2017 ušetřila 250 000 eur.

„Dosahujeme 91% snížení nákladů a 95% úspory času“

Společnost Volkswagen Autoeuropa ušetřila přibližně 150 000 eur ročně už v počátcích nasazení 3D tiskáren Ultimaker

„Čas a náklady potřebné k výrobě nástrojů nás dovedly k rychlé návratnosti investic, lepší kvalitě výrobků a ke spokojenosti v průběhu celého procesu – od vývojových fází až po konečný výrobek. Naše inovativní 3D tištěné výrobky jsou využívány hned v několika oblastech a v rámci skupiny Volkswagen jsou považovány za osvědčený postup.“

Luis Pascoa, ředitel pilotního provozu společnosti Volkswagen Autoeuropa

Přehrát video

Výzva a její řešení

Výzva

Než v závodě Volkswagen Autoeuropa začali pracovat s tiskárnami Ultimaker, využívali pro výrobu na míru přizpůsobených nástrojů a prototypů externí dodavatele. Takový postup zabral několik týdnů, zvláště, pokud bylo vyžadováno více návrhů nebo sestav. Také to znamenalo víc papírování, kalkulací i přijetí metody pokus–omyl, což všechno zdržovalo a zdražovalo proces výroby nástrojů.

Řešení

Po ověření konceptu v roce 2014 nyní Volkswagen Autoeuropa provozuje sedm 3D tiskáren Ultimaker a 93 % všech dříve externě vyráběných nástrojů je teď zhotovováno interně. Během dvou let vzrostly úspory nákladů na montážní nástroje ze 70 % na 95 %. Ultimaker umožnil týmu Volkswagen Autoeuropa testovat řešení, díky němuž není nutné kontaktovat externí dodavatele, což zkracuje potřebný čas o průměrně 8 týdnů.

Srovnání nákladů

Výsledky

Přizpůsobení zcela na míru potřebám

Dříve nepraktické návrhy přípravků a upínačů jsou nyní proveditelné. Hlavními tahouny navrhování se stávají funkce a výkonnost, ne cena a čas. 3D tištěné nástroje jsou ergonomicky příjemné, obrobitelné a lehké.

Zrychlené dodávky

Interní 3D tisk dílů na vyžádání zrychluje procesy montáže a dodávek, ústí v rychlejší nasazení. Díky využití vlastních 3D tiskáren Ultimaker zkrátili ve společnosti Volkswagen Autoeuropa vývoj nástrojů o 95 %.

Neomezené revize

Ultimaker přináší pružnost a autonomii pro neustálé vylepšování. Funkce i návrh mohou být ověřeny na skutečném dílu, postupná vylepšení lze realizovat během několika hodin bez finančních postihů.

Efektivita nákladů

Díky internímu 3D tisku prototypů dosáhla společnost Volkswagen Autoeuropa 91% snížení nákladů ve srovnání s prací externích dodavatelů (přibližně 150 000 eur v roce 2016, cílem je ušetřit 250 000 eur v roce 2017).

Případové studie