Efektivní podpora výroby s 3D tištěnými díly a přípravky

VELTEKO s.r.o. 🇨🇿

Konstrukce výkonných balicích strojů umožňuje přizpůsobení aktuálním potřebám trhu i individuálním technickým požadavkům zákazníků. Výrobce klade velký důraz na kvalitu komponent a preciznost výroby, pro jejíž zefektivnění využívá také 3D tištěných dílů.

Vačka je příkladem velmi namáhaného dílu. Osvědčuje se zde 3D tisk z nerezové oceli 17-4 PH unikátní metodou ADAM na 3D tiskárně Markforged Metal X. Výtisk je snadno oddělitelný od dočasných podpěr díky keramické separační vrstvě.

Krabička (montážní přípravek) je v provozu připevněna přímo na svařovacích čelistech. Splňuje požadavky na zvýšenou teplotní a mechanickou odolnost (vůči rázům), současně neodvádí teplo z čelistí. S výhodou je zde použit FFF tisk z odolného materiálu odolávajícího v prostředí až do 200 °C (disponuje mj. nízkou nasákavostí a dobrou chemickou odolností).

Případové studie