Průvodce: Emise 3D tiskáren a kvalita vnitřního ovzduší

Rostoucí obliba stolních 3D tiskáren termoplastů (FFF/FDM) přináší jednu zásadní otázku: Jak tavení a nanášení termoplastů ovlivňuje kvalitu ovzduší v místnosti? Vědci po celém světě se touto otázkou začali hlouběji zabývat a došli k závěru, že 3D tisk touto technologií může mít v některých situacích negativní vliv na kvalitu ovzduší. Ve společnosti Ultimaker počítají bezpečnost výroby mezi hlavní priority, proto se pustili do pečlivého zkoumání celé problematiky. – A výsledky přehledně shrnuje tento dokument.

Průvodce: Emise 3D tiskáren a kvalita vnitřního ovzduší

Průvodce (v PDF, česky) odpovídá mj. na tyto otázky:

  • Jaké jsou předpisy pro testování emisí?
  • Má stolní 3D tisk negativní dopad na kvalitu ovzduší?
  • Jaké ultrajemné částice se uvolňují při 3D tisku z materiálů Ultimaker?
  • Jak účinný je Ultimaker S5 Air Manager v zachycování ultrajemných částic?
  • Jak jsou na tom s uvolňováním ultrajemných částic materiály jiných výrobců?
  • A co těkavé organické látky (VOC)?
  • Je třeba pořídit si zakrytování s filtrací?

Pokud sami využíváte stolního 3D tisku, budou pro vás zjištění důležitá. A možná také uklidňující (alespoň v běžných podmínkách).

Ukázky využití stolního 3D tisku napříč obory

Pomůžeme vám zefektivnit výrobu

Díky 3D tisku dostanete své produkty dříve do výroby i na trh. Investice do 3D tiskáren se vám může vrátit během jednotek týdnů či měsíců – stejně jako mnoha našim stávajícím zákazníkům. S nasazením aditivní výroby už jsme úspěšně pomohli stovkám českých firem a profesionálů. Rádi pomůžeme také vám, vašemu týmu, vaší firmě.

Přehrát video