3D tisk přípravků do výroby dokázal ušetřit 60 % práce

H2P Bohemia s. r. o.

V mladé společnosti H2P Bohemia, která se zabývá mj. obráběním, nástrojářstvím a zámečnickou výrobou, chtěli od počátku využívat moderní technologie pro podporu výroby. V první polovině roku 2020 objednali první 3D tiskárny – univerzální Ultimaker S5 i s podnikovým rozšířením Pro Bundle a průmyslový Markforged X7 na odolné kompozity. Dosavadní praxe natolik prokázala jejich přínosy, že vedení firmy vážně uvažuje o rozšíření o další technologie 3D tisku.

Přehrát video

„Do roku 2020 jsme se věnovali především CNC i konvenčnímu obrábění, výrobě přesných tvářecích a střižných nástrojů, sváření železa, hliníku, nerezu, dokončovacím úpravám, výrobě konstrukcí, zábradlí, schodišť. Nově však objevujeme možnosti 3D tisku a rozšiřujeme naše služby právě o tuto technologii,“ objasňuje jednatel Pavel Hochman. „Naše společnost chce propojit poctivé řemeslo se špičkovou technologií, která přinese našim zákazníkům maximálně kvalitní výrobek. 3D tisk prokázal svou univerzálnost, rychlost dodávky z pohledu našeho zákazníka i zajímavou cenu takového výrobku.“

Podle zadání zákazníka nejprve konstruktér připraví 3D model, následně je zhotoven prototyp – obráběním, nebo nově 3D tiskem. Fyzický prototyp se důkladně testuje v praktických zkouškách a podle výsledků a zpětné vazby od zadavatele vzniká finální díl. Specialisté H2P Bohemia návrh optimalizují pro efektivní provoz i výrobu.

V akci ve firmě najdeme jak spolehlivý stolní Ultimaker S5 Pro Bundle pro 3D tisk z termoplastů, tak i špičkový Markforged X7 pro výrobu odolných kompozitů se vkládanou spojitou výztuží z karbonu. Pracují s nimi dva pracovníci. Nejvíce se zatím tiskne z termoplastů, nejčastěji jde o doplňky k výrobkům z vlastní kovovýroby a o montážní přípravky. Rychlou technickou podporu i dodávky tiskových materiálů zajišťuje společnost 3Dwiser.

„Dříve jsme vyráběli především obráběním a svařováním, což je však v porovnání s 3D tiskem složitý postup. Věříme, že 3D tisk má obrovský potenciál stát se pro nás i pro naše odvětví klíčovou výrobní technologií,“ doplňuje Pavel Hochman.

3D tisk šetří provozní náklady a zlevňuje výrobu

Jedním z příkladů využití aditivní výroby byl montážní přípravek – přípojnice PEN do skříně SP. Šlo o zakázku se specifickými potřebami, včetně požadavku na výrobek bez ostrých hran, v rozsahu několika desítek kusů. Nejprve se vytiskly prototypy, které zákazník otestoval z pohledu funkčnosti i kvality materiálů a schválil. Model byl podle připomínek optimalizován. Vše zabralo čtyři hodiny na 3D modelování a 20 hodin na samotný 3D tisk (jeden kus), který na kvalitních tiskárnách může probíhat bez trvalého dozoru obsluhy.

Také na této zakázce se potvrdila úspora nákladů díky 3D tisku – snížením výrobní ceny. Zajímavé je i zrychlení celé realizace – s 60% časovou úsporou na práci zaměstnance. Jde přitom o důležitou referenci pro výrobce, podobné přípravky mají velký potenciál.

„Technologie 3D tisku nám přinesla rozšíření obchodních možností a nové reference stávajících klientů. Tiskárny Ultimaker a Markforged jsou pro nás důležité i proto, že jsme našli optimální materiály – od snadno tisknutelného PETG a samozhášivého PC s třídou V0 přes pružné TPU až po tradiční PLA a ABS. Nebojíme se zkoušet nové materiály a posouvat možnosti technologie vpřed,“ uzavírá Pavel Hochman, jednatel společnosti H2P Bohemia.

Zakládací přípravek vytištěný na Ultimakeru S5 řeší nevýhody původního složitého svařence náročného na výrobu. Mj. nemá ostré hrany a celková hmotnost je výrazně nižší, čímž se výrazně usnadňuje manipulace
Zakládací přípravek vytištěný na Ultimakeru S5 řeší nevýhody původního složitého svařence náročného na výrobu. Mj. nemá ostré hrany a celková hmotnost je výrazně nižší, čímž se výrazně usnadňuje manipulace
3D tištěná zarážka z PLA (vpravo) zabraňuje pádu dílů na válečkové trati
3D tištěná zarážka z PLA (vpravo) zabraňuje pádu dílů na válečkové trati
Těsnění vytištěné z pružného TPU 95A je náhradním dílem, který zabránil dlouhé odstávce stroje. Dodávka originální součásti by jinak trvala tři týdny. Výtisk je plně funkční, už se nemusí vyměňovat
Těsnění vytištěné z pružného TPU 95A je náhradním dílem, který zabránil dlouhé odstávce stroje. Dodávka originální součásti by jinak trvala tři týdny. Výtisk je plně funkční, už se nemusí vyměňovat
Ukázka stroje, kde bylo vytištěného těsnění z materiálu Ultimaker TPU 95A využito
Ukázka stroje, kde bylo vytištěného těsnění z materiálu Ultimaker TPU 95A využito

3D tisk ve strojírenství