Originální porcelán z 3D tištěných forem

Martin Přibík 🇨🇿

Ateliér porcelánu FUTUREE využívá 3D tisku z termoplastů metodou FFF při přípravě keramických forem na míru. Ty autorovi umožňují realizovat originální motivy figurálního i užitého umění z porcelánu.

Případové studie