Podpora univerzitního výzkumu nejmodernějšími 3D technologiemi

VŠB – Technická univerzita Ostrava 🇨🇿

K vědeckým, výzkumným i studijním účelům v univerzitním Centru 3D tisku Protolab v Ostravě úspěšně využívají 3D tiskáren Markforged (kompozity), Ultimaker (termoplasty) a Formlabs (pryskyřice). Pro cíle studentských prací i aplikovaného výzkumu zde slouží mj. nepokročilejší model pro 3D tisk odolných kompozitů se vkládanou spojitou výztuží z karbonu (a dalších vláken) – Markforged X7.

Případové studie