Sylatech snižuje náklady na prototypování díky 3D tisku

zkušebních dílů pro lití na vytavitelný model

Sylatech

Společnost Sylatech používá tiskárnu Ultimaker k prototypování zkušebních dílů pro své zákazníky. Umožňuje jim tak testovat jejich návrhy bez nutnosti investovat do výroby nástrojů před litím na vytavitelný model. Přináší to značnou časovou a finanční úsporu, protože je potřeba provádět méně úprav nástrojů.

Odvětví

Průmyslové zboží

Výzva

Při využití tradičních postupů by konstruktéři nemohli plnohodnotně otestovat funkčnost svých návrhů, aniž by před odléváním na ztracenou formu zainvestovali do výroby nástrojů. Pokud by se totiž ukázaly úpravy nástrojů pro výrobu dílu jako nezbytné, byly by časově i finančně náročné.

Řešení

Ultimaker umožňuje zákazníkům společnosti Sylatech získat větší důvěru v jejich návrhy během kratší doby, z čehož plyne zrychlení objednávek na přípravu nástrojů do výroby.

Výsledky:
  • Zrychlení objednávek na výrobu nástrojů.

  • Snížení potřeby úprav nástrojů.

  • Pružnost životního cyklu návrhu výrobku.

  • Úspory času i nákladů.

Představení společnosti

Sylatech je návrhářskou a výrobní společností s 53 lety zkušeností v poskytování přesných technických řešení na míru zákazníkům. Dodává vysoce kvalitní systémy a komponenty odpovídající náročným standardům. Nabídka služeb poskytovaných společností Sylatech zahrnuje tři základní pilíře:

  • slévárnu pro lití na vytavitelný model – výroba přesných kovových dílů metodou ztracené voskové předlohy,
  • CNC obrábění – komplexní obrábění s dodávkou precizně navržených kovových součástí,
  • radiové vlny a mikrovlny – zakázkové navrhování a výrobu mikrovlnných systémů, podsystémů, montážních prvků a součástí.

Ačkoli Sylatech sídlí ve Spojeném království, může se pyšnit celosvětovým zázemím zákazníků v mnoha oblastech podnikání, včetně leteckého a kosmického průmyslu, obrany, lékařství, automobilového průmyslu nebo stavebnictví.

Výzva

Tradičním postupem by konstruktéři neměli možnost řádně otestovat funkčnost svých návrhů bez nezbytné investice do výroby nástrojů pro lití na vytavitelný modele. Výroba nástrojů běžně zabere přibližně 3 až 4 týdny a zákazník Sylatechu zaplatí částku pohybující se kolem 2 000 – 4 000 liber (tj. 2 580 – 5 160 dolarů) za jeden nástroj. Přibližně 30 % nástrojů pak vyžaduje úpravy kvůli modifikacím zákazníkova návrhu. Ty by mohly zákazníka vyjít na částku pohybující se mezi 500 – 900 liber (tj. 645 – 1160 dolarů).

Řešení

S pomocí Ultimakeru může Sylatech nabídnout svým zákazníkům hospodárné řešení pro výrobu prototypů. Zatímco výroba nástrojů zabere 3 až 4 týdny, 3D výtisk může být zhotoven v rámci několika hodin. Zákazníci firmy Sylatech si 3D tisk oblíbili, a to díky pružnosti, kterou si mohou dovolit v životním cyklu navrhování výrobku. Díky Ultimakeru dnes inženýři mohou ze svého návrhů získat kovový díl již v řádu několika dnů.

Výsledky

Díky 3D tisku prototypů poklesla potřeba úprav nástrojů na méně než 5 %. Pro zákazníky to znamená urychlení zadávání objednávek na zhotovení výrobních nástrojů a snížení množství úprav nástrojů. Návratnost investice do zařízení značky Ultimaker byla ve společnosti Sylatech kratší než tři měsíce.

Lití tekutého kovu do formy
Lití tekutého kovu do formy
Tradičními metodami by dokončení projektu, jako je tento lodní šroub, zabralo čtyři týdny vývoje. Pokud by změny v návrhu vyžadovaly úpravy nástrojů, cena zakázky by se vyšplhala na částku blížící se 1 500 liber (tj. 1 935 dolarů)
Tradičními metodami by dokončení projektu, jako je tento lodní šroub, zabralo čtyři týdny vývoje. Pokud by změny v návrhu vyžadovaly úpravy nástrojů, cena zakázky by se vyšplhala na částku blížící se 1 500 liber (tj. 1 935 dolarů)
Přehrát video

S Ultimakerem mohou být návrhy ověřeny ještě před investicí do výroby nástrojů, což procentuálně snižuje potřebné úpravy nástrojů ze 30 % na méně než 5 %

Díky využití 3D tiskárny Ultimaker došlo ve společnosti Sylatech ke zrychlení zadávání objednávek na výrobu nástrojů zákazníky. Investice do tiskárny Ultimaker se společnosti vrátila během tří měsíců
Díky využití 3D tiskárny Ultimaker došlo ve společnosti Sylatech ke zrychlení zadávání objednávek na výrobu nástrojů zákazníky. Investice do tiskárny Ultimaker se společnosti vrátila během tří měsíců

Porovnání nákladů

Lodní šroub jachty, 6 součástí:

* Výroba 6 ks nástrojů (15 000 £) + 2 sady po 6 odlitcích (600 £) + nástrojové modifikace 3 ks nástrojů (1 500 £)

** 6 ks výtisků na Ultimakeru (60 £) + 2 sady po 6 odlitcích (600 £) + zhotovení 6 nástrojů (15 000 £)

Poznámka: Díky 3D tisku se obvykle můžete vyhnout potřebě úprav nástrojů. V tomto případě to znamená možnost úspory 1 500 liber. Jakmile je zákazník připraven k realizaci celého objemu výroby, investice do výroby nástrojů je stále nezbytná.

3D tisk ve strojírenství