3D tisk v praxi

V mnoha odvětvích se 3D tisk stal zcela plnohodnotnou výrobní metodou. Skvěle doplňuje tradiční postupy – od obrábění až po vstřikování do forem. Dostává se i k týmům a podnikům, které si jej dříve nemohly dovolit, čekaly na levnější nebo spolehlivější zařízení nebo které ani netušily, kde a jak významně jim může aditivní výroba pomoci. Volba optimální 3D tiskárny se stává významnou konkurenční výhodou.

Nejen z průmyslu a výroby máme jednoznačnou odezvu: Investice do kvalitních 3D tiskáren se mnohde vracejí během pouhých týdnů či měsíců. Nezřídka už s první větší zakázkou. Mnohé české podniky navíc kombinují různé metody 3D tisku – a dosahují značných úspor. Podívejte se s námi na praktické aplikace 3D tisku ve strojírenství a výroběv dalších oblastech.

Strojírenství a výroba

Heineken [es]

Už v prvních fázích nasazení 3D tiskáren Ultimaker S5 v pivovaru došlo ke snížení nákladů o 70 až 90 procent a také zkrácení dodacích lhůt o 70 až 90 procent.

Ford Europe [🇩🇪]

Už v pilotním provozu v Kolíně nad Rýnem konstruktéři navrhli a na 3D tiskárnách Ultimaker zhotovili přes 50 nástrojů a přípravků pro výrobu automobilů. Výrazně levněji a rychleji.

VÚTS, a.s. [🇨🇿]

Zařízení pro osazování a kontrolu palivového potrubí automobilů Porsche využívá výhod kompozitů připravených na tiskárnách Markforged. Odolné výtisky vyztužené spojitým vláknem nahrazují původní modulární bloky z hliníku.

JIMALU s.r.o. [🇨🇿]

3D tištěné měřicí přípravky plně nahrazují díly frézované z hliníku. Jejich základem jsou tvarové výtisky z pryskyřice Clear zhotovené na 3D tiskárně Formlabs Form 2.

Ametek elektromotory, s.r.o. [🇨🇿]

Montážní paletky – 3D tištěná lože pro usazení rotoru elektromotoru na výrobní lince – nahradily původní frézované díly z materiálu POM. Každá výrobní linka má přitom desítky podobných paletek.

D2Automation s.r.o. [🇨🇿]

Díky 3D tisku klíčových dílů – upínek a loží pro sériové lepení automobilových dílů – se hmotnost paletek ručně zakládaných operátory snížila na polovinu.

FERMAT CZ s.r.o. [🇨🇿]

Krytky vytištěné na 3D tiskárně 3ntr A4 z materiálu Z-WAX slouží následně pro přesné lití na vytavitelnou formu. Jde o velmi dostupný způsob výroby kovových dílů na míru.

Saar Gummi Czech s.r.o. [🇨🇿]

Ukázka dílů vytištěných na stolním zařízení Ultimaker. Investice do 3D tiskárny se podniku vrátila na jednom z projektů do dvou týdnů. Sérii funkčních dílů pro výrobu by jinak museli nechat frézovat.

(výrobce neuveden) [🇨🇿]

Objemný (500 × 300 × 300 mm) a tvarově složitý díl světlometu automobilu z ABS vznikl na 3D tiskárně 3ntr A2. Tisk trval 160 hodin, napoprvé a s vysokou přesností.

Volkswagen Autoeuropa [🇵🇹]

Přímo v portugalském montážním závodě automobilky VW dosáhli 91% snížení nákladů a 95% úspory času při výrobě 3D tištěných nástrojů, montážních přípravků a upínek.

UPrint3D [🇨🇿]

V centru zakázkového 3D tisku a 3D skenování Univerzity Palackého využívají tiskáren Ultimaker, 3ntr i Markforged při poskytování komerčních služeb, podporují zavádění nejmodernějších technologií do výroby, vědy i výzkumu.

Architektura a stavebnictví, design, modelářství, lékařství, věda a výzkum, školství

AnyoneGO [cz]

Unikátní kompenzační pomůcky pro psy průmyslového designéra a technologického vizionáře Jana Jiránka vznikají díky 3D tiskárnám Ultimaker. Přinášejí tvarovou svobodu i možnost maximálního přizpůsobení výrobku na míru.

3lobitprint.cz [🇨🇿]

3D tisk atraktivních a přitom velmi dostupných módních doplňků se pro dvoučlenný tým stal vášní. Potkat je můžete na řadě výstav a workshopů – i s univerzální tiskárnou Ultimaker 3 pracující přímo na stánku.

Fajna dilna [🇨🇿]

Jedním z center, které umožňují příchozím realizovat jejich nápady prostřednictvích sdíleného vybavení, je Řemeslný inkubátor Ostrava. K 3D tisku zde využívají stolní tiskárnu Ultimaker.

Marek Mechl [🇨🇿]

3D tisk je vítaným pomocníkem lékařů. Model povrchu lidského mozku podle magnetické rezonance jsme připravili na 3D tisk​árně Ultimaker S5 z materiálu Fillamentum podle předlohy doc. MUDr. Marka Mechla, PhD.

Walk with Eddy 3D tištěné prototypy

Walk with Eddy [🇨🇿]

Ke zrodu fyzických prototypů fitness pomůcky pomohly stolní 3D tiskárny Ultimaker. Výtisky ověřily optimální tvar, následně vznikly pohledové prototypy pro testování.

BUGGYRA [🇨🇿]

Prototyp nového řešení vzduchových kanálků disku závodního tahače pro testování v aerodynamickém tunelu vznikl díky 3D tisku technologií FFF/FDM.

Martin Přibík [🇨🇿]

Ateliér porcelánu FUTUREE využívá 3D tisku z termoplastů metodou FDM/FFF při přípravě keramických forem na míru. Ty autorovi umožňují realizovat originální motivy figurálního i užitého umění z porcelánu.